Ви нудиме

Одлични услови за работа во средина со амициозен тим
Континуриана обука и можност за напредување
Можност за остварување на бонуси

01. РЕФЕРЕНТ ЗА МАЛОПРОДАЖБА

02. ВОЗАЧ

03. РЕФЕРЕНТ ЗА МАЛОПРОДАЖБА ВО МАРКЕТИ