Собирање и чување на податоци

АгроТехнА собира два вида на податоци, лични и не-лични.
Личните податоци се собираат кога корисноикот доброволно се регистрира за добивање на известувања за маркетинг цели или преку online системот за корисничка подршка и неопходни законски податоци кои се потребни за извршување и плаќање на нарачката. Корисникот е обврзан да обезбеди точни, прецизни и целосни лични информации кога ќе го пополнува формуларот за регистрација; Во случај кога Корисникот ќе приложи лажни, неточни или некомплетни податоци, АгроТехнА го задржува правото да ги поништи и/или прекине информациите за неговата поштенска адреса и да го одбие неговиот пристап до дел или до сите услуги во иднина. Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните во случај кога тоа ќе биде побарано од нас:
– За заштита на постоечка или потенцијална измама или неавторизирана трансакциј,
-Истрага на измама која веќе се случила…

АгротехнА го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.
Информациите кон горе наведените тела/институции не се пласирани за маркетинг цели. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ние не превзема никаква одговорност за истото.
Не-лични податоци се податоци кои не го идентификуваат крајниот корисник. Овој вид на податоци може да вклучат работи како универзален Ресурсен Локатор (“URL”) на веб страната која сте ја посетиле пред да дојдете на нашата веб-страница, URL на веб страната која сте ја посетиле по напуштањето на нашата веб-страница, типот на пребарувачот што го користите и вашиот Интернет протокол (“IP”) адреса. Ние, може автоматски да ги собереме овие податоци кога ќе ја посетите нашата веб-страница преку употреба на електронски алатки како “Cookies” и Web beacons или Пиксел тагови.
За заштита и безбедноста на Вашите лични лични податоци се користи HTTPS безбедносен протокол при обработка и пренос на информациите до нашите сервери.

АгроТехнА има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.
АгроТехнА го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако АгроТехнА прави било какви суштински промени, тоа ќе го објави на сајтот 10 дена пред промените да стапат на сила. Ако не се сложувате со промените можете да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите. Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови за користење и Политиката за заштита на лични податоци пред секое купување, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

Технички и безбедносни аспекти за e-commerce услугата

АгроТехнА на својата интернет продавница има креирано интерфејс, кој откако купувачот е конектиран на интернет продажното место, го води низ процесот на разгледување и нарачување на производи/услуги. Во моментот на плаќање купувачот се редиректира, односно се пренасочува на заштитена страна на Процесинг центарот, на која се внесуваат податоци за платежната картичка (број на картичка, дата на важење на картичката, cvv). Откако ќе заврши обработката на трансакцијата, се пренасочува повторно во Интернет продажното место, односно на страната на АгроТехнА. Со ова АгроТехнА нема дополнителна одговорност за чување на доверливи податоци за платежната картичка, која пак го заштитува клиентот од можна злоупотреба на картичката, која може да настане во моментот на компромитирање на овие доверливи податоци.

Податоците кои клиентот треба да ги пополни за плаќање со картичка се:
-Податоци за картичката (број, датум на важност, 3-цифрен код за безбедност(CVV2/CVC2), име на сопственикот, име на банката и тел.број на дежурниот центар на банката издавач на картичката
-Податоци за автентичност (За идентификација на сопственикот, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ја поддржува шемата за автентичност на меѓународните организации за картички – Veryfied by VISA иMasterCard SecureCode. Во случај да сте регистрирани од вашата банка во таа шема за безбедност, на екранот ќе се појави страница каде што треба да ја внесете вашата лозинка.

ВАЖНО: АгроТехнА НЕ собира податоци за картичките, и како трговец немаме пристап до овие податоци.
Контрола над овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.
Трансакциона валута (во која се врши исплатата) е Македонски денар.
При on-line плаќањето со картичка не е можно плаќање на рати, туку наеднаш на целиот износ на сметката.
За e-commerce услугата, Комерцијална Банка ад Скопје има имплементација на 3D Secure технологија, која подразбира дополнителни методи на автентификација (Master Card Secure Code и Verified by Visa) на имателите на платежните картички. Со имплементацијата на 3D Secure технологијата се штити и АгроТехнА во процесот на купување од евентуалната можна злоупотреба на платежните картички што се поминуваат преку неговото Интернет продажно место. Освен наведеното, имплементирана е и друга безбедносна мерка, 128bit SSL која е потребна во комуникацијата помеѓу купувачот и процесинг центарот.

Подршка на корисници

За било какви информации и прашања во врска со реализацијата на интернет продажба може да се јавите на телефонот 02/2463 373 кој е достапен во периодот од 09:00 часот до 17:00 часот или да не комуницирате 24/7 преку нашиот [email protected]